Експертни решения и одит в агробизнеса

Частни лица

Всяко физическо лице в България, получаващо възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари и др., се задължава да предостави информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции. Крайният срок за това е 30 Април на следващата година. Всички частни лица, които получават приходи от наеми, прехвърляне и/или други видове предоставени права, други икономически дейности и/или други източници на доходи, различни от трудови правоотношения, са предмет на горепосоченото задължение. В случай, че сте едноличен собственик или лице, което получава приходите си от горепосочените източници, ние можем да Ви окажем съдействие със следните услуги:
  • Изчисляване и изготвяне на плащания за данъци;
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация пред местните данъчни институции;
  • Попълване на патентни декларации;
  • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудовите през годината;
  • Изготвяне на паричен поток за 5 г. назад; текущо водене на приходи и разходи на физически лица
  • Възстановяване на надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация.
Банковите и финансови сделки са сложни и непрозрачни за много хора. Финансовата криза, съмнителни инвестиции и фондове подкопаха доверието на клиентите в банковата система и техните съветници. Въпреки това,  банковите и кредитни институции  си остават незаменима част от ежедневието ни, независимо дали под формата на потребителски кредит, за закупуване на жилище или инвестиции и спестовни решения. Ето защо, добрите съвети за заеми, инвестиции и банкиране като цяло са от голямо значение.
Независимо дали става въпрос за прекратяване или преструктуриране на заем, инвестиции, акции или сделки с фондове, инвестиционни консултации, управление на риска, финансови спорове или злоупотреба с Вашите дебитни или кредитни карти, нашите експерти с многогодишния си опит в банковите и капиталови  пазари ще бъдат на Ваша страна в съветите си и ако е необходимо ще представляват правата Ви в съда.
Ние имаме всички актуални информации за нови регулации, договорно право, третирането на дебити и кредити, обявяване в несъстоятелност и новите термини и условия на кредитните институции.
Нашия мултиекспертен екип от данъчни съветници, финансисти, адвокати и застрахователи ще Ви помогнат по въпросите свързани с  данъчните оптимизации, прехвърлянето на недвижима собственост, данъците във връзка с финансиране на недвижими имоти и нетното богатство, консултации при сключване на застрахователни договори и съдействие при щети.
Направи запитване