Експертни решения и одит в агробизнеса

ОБРЪЩЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И УПРАВИТЕЛИ
НА КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА ''3V SOLUTIONS'' LTD
Уважаеми клиенти, партньори и служители,

през изминалата 2014г. ''3V SOLUTIONS''LTD затвърди имиджа си на иновтивна, стабилна и конкурентна консултантска кантора. Отбелязан е значителен напредък в развитието на кантората, чрез реализиране на важни стратегически решения. Благодарение на професионализма на експертите и надеждността на компанията като партньор, се нареждаме сред най-търсените консултантски кантори в България. Прилагайки най- високите стандарти за качество на услугите, както и способността да бъдем гъвкави спрямо променящите се условия в политическата, социалната и икономическа сфера, успяваме да поддържаме високо ниво на доверие в нашите клиенти, партньори и служители.
В основата на успеха ни стои предприемчивостта, следване на традицията за близки отношения с нашите клиенти, както и политика за висока професионална ангажираност в бизнес партньорствата. Наред с тях се посрещат и ежедневни предизвикателства, намират се точните решения и се създават нови възможности в динамичната икономическа среда.
Подкрепяйки социално значими проекти, ориентирани към развитие на човешките ресурси, регулиране на бизнес средата, привличане на чуждестранни инвестиции и повишаване на културата на взаимоотношения, кантората доказа, че разбира социално отговорната си функция. В областта на корпоративната социална отговорност дейно продължаваме да добавяме допълнителна стойност и да градим устойчиви практики, съвместно с нашите партньори от и извън България. В рамките на дарителска кампания на кантората по програма ''Благодетел - Експерт'', стартирала от месец септември на 2014 г., са осъществени над 700 консултативни часа за наша сметка, на стойност 84 000 лв.

''3V SOLUTIONS'' LTD продължава да поддържа партньорства, оказва подкрепа в развитие на устойчиви и конкурентни практики на националните и европейски инициативи в подкрепа на българската икономика.
Благодарим на нашите клиенти, партньори за лоялността и гласуваното доверие. Зад нашия успех стои професионализъм и личната ангажираност на нашите служители. Оценяваме високо труда и мотивацията, с която посрещат нуждите на клиентите и съграждат успеха на кантората.
Направи запитване