Експертни решения и одит в агробизнеса

В сложната ситуация през последните години и динамичните процеси както в банковия така и в икономическия живот в България работещите хора все по-трудно намират време и възможност да отделят достатъчно внимание на всички възможности за оптимизация на финансовите си задължения и избора на най-адекватния вариант на структура на кредитните си ангажименти и задължения.
Ние предлагаме финансова консултация и изготвяне на оптимален вариант за управление и оптимизация на задълженията в кредитни институции.
Към момента банковия сектор е в сериозна конкуренция притиснат от намалелия пазар и засилена съперничество.
При правилен поглед и познаване на кредитен пазар може да се постигне сериозна оптимизация и намаляване на размера на изплатените суми към банковите институции.
Последните ни сделки и анализи показват че се достига до 20 – 25 % намаление на сумата която клиента заплаща на банката за целия период на погасяване на задълженията.

Това е особено фрапиращо при ползване на Ипотечен кредит.
Ето и накратко актуалните параметри по този продукт:
 
ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

1.За рефинансиране на Ипотечен кредит
Лихва 5.95 %

Изисквания:
  • Вноските по всички кредити на кредитоискателя да не надвишават 65 % от чистия му месечен доход.
  • 1 година непрекъснат трудов стаж и минимум 6 м. на последната работа.
Срок : до 35 г.
Такси и комисионни: 
Без никакви банкови такси.
* банкови такси и комисионни по кредита НЯМА !

2.За покупка на нов имот
Лихва 6 % -6.10 %

Финансиране до 85 % от покупната цена / пазарната цена-оценка.

Срок : до 35 г.

Такси и комисионни: 
Без никакви банкови такси.
* банкови такси и комисионни по кредита НЯМА !

Изисквания:
  • Вноските по всички кредити на кредитоискателя да не надвишават 65 % от чистия му месечен доход.
  • 1 година непрекъснат трудов стаж и минимум 6 м. на последната работа. 
Направи запитване