Експертни решения и одит в агробизнеса

Aко Вие, Ваш близък, роднина или приятел, сте пострадали като:

  • Пътник в катастрофа;
  • Пешеходец;
  • Водач на МПС;
  • Пътник в превозно средство

*Искате да узнаете какво да направите, за да получите обезщетение от застраховател, български или чуждестранен.
*Не получавате отговор от Застрахователна компания по заведена от Вас щета.
*Предложен Ви е или изплатен занижен размер на обезщетение.
*Имате отказ от застраховател или Гаранционен фонд.
*Искате съвет за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение.

Обръщайки се към Консултантска кантора ''3V Solutions'' се доверявате на екип от екперти в застраховане, право, финанси, счетоводство, които успешно постигат справедливи размери на предлаганите от застрахователните компании обезщетения по извънсъдебен ред и водят граждански дела за пълно обезщетяване на претърпените от пострадалите имуществени и неимуществени вреди, болки и страдания.


 

philosophyФилософията на консултантска кантора „3V Solutions”се състои в това да дадем решение на всеки проблем и тъй като сме уникални предоставяме наистина персонализирани решения, а не общи съвети за нашите клиенти.

Каним ви да разгледате нашия сайт, за да получите представа за нашата дейност, опит и култура, посветени на работната етика, както и способността да обслужваме клиенти, защото:

  • надхвърляме очакванията на нашите клиенти

  • държим на дългосрочните взаимоотношения

  • изграждаме регулирана среда

  • ценим уменията

  • поддържаме предприемаческия дух

  • споделяме рискове и ползи

«Нашата съдба се определя от решенията, а не от обстоятелствата. Истинското решение се измерва с факта, че сме предприели ново действие. Ако липсва действието, не сме решили нищо.» Tony Robbins

Фамилен бизнес

Фамилен бизнес
Семейните компании са по-слабо уязвими във времена на икономическа криза, защото собствениците имат по-висока мотивация за запазване на активите си в сравнение с назначените мениджъри.  

Частни лица

Частни лица
Всяко физическо лице в България, получаващо възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари и др., се задължава да предостави информация относно своите доходи за текущата година
пред българските данъчни институции.

Чужденци

Чужденци
Целта на Консултантска кантора „3V Solutions” е да асистира на чужди граждани, фирми и организации в тяхното установяване, пребиваване или в начинанията им в РБългария.

Бизнес клиенти

Бизнес клиенти
Консултантската ни фирма  е специализирана в подпомагането на предприемачите и собствениците на микро, малък и среден бизнес.
Направи запитване