Експертни решения и одит в агробизнеса


Злополуките са неочаквани и непредвидими. Tе могат да се случат на всеки независимо от възрастта и здравословното състояние. Последиците от една нещастна случайност могат да променят драматично Вашия живот и живота на близките Ви. Застраховките "Злополука" поемат негативните финансови последствия от злополуките и обезпечават Вас и близките Ви в случай на необходимост.


С договор за застраховка “Злополука” Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка “Злополука”.

ВИДОВЕ:
 • Застраховка Злополука и заболяване
 • Застраховка Трудова злополука
 • Застраховка Злополука
 • Злополука на местата в МПС
 • Злополука на учащи
 • Злополука на пътниците в обществения транспорт
 • Посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия
 • Злополука на местата в плавателни съдове
 • Злополука на спортисти
 • Застраховка Злополука в чужбина 
 • Застраховка Разходи за болнично лечение Застраховка
 • Помощ при пътуване - медицински разноски 
 • Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване 
 • Задължителна медицинска застраховка на чужденците   
 • Разходи за болнично лечение  
 • Туристическа застраховка 
 • Злополука на посетителски места 
 • Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти 
Направи запитване