Експертни решения и одит в агробизнеса

От незапомнени времена ЗАСТРАХОВАНЕТО е било тълкувано като „отпускане на помощ при нещастни случаи: корабокрушение, пожар, наводнение, кражба, старост, слепота др.

Пожар, Злополуки и Гражданска отговорност съпътстват активно развитието на ЗАСТРАХОВАНЕТО през средновековието. Развитието продължава с появата на селскостопанско застраховане и най-вече застраховка против Градушка. Създават се първите застрахователни офиси в Европа и САЩ.

Функцията и естеството обаче си остават непроменени във и от времето, а именно:

Инструмент за защита на имуществените и неимуществени интереси на физически и юридически лица при настъпване неблагоприятни събития със случаен характер.
Направи запитване