Експертни решения и одит в агробизнеса

За кого е информацията:

  • Собственици и управители на фирми;
  • Мениджъри от средното и висшето звено;
  • Служители в структурите за фирмена сигурност;
  • Служители въвфирмени структури, изпълняващи информационно-аналитични задачи;
  • Длъжностни лица, в чиито функционални задължения са вменени въпроси, касаещи безопасността (сигурността) на бизнеса;
  • Всички които желаят, информационно-аналитичната дейност (бизнес разузнаването) да стане компонент на професионалната им реализация.
Необходимо е да се има в предвид, че в условията на глобализиращият се съвременен бизнес, развитието на широките делови контакти и връзки с чуждестранни организации и фирми, оценката на партньорите и конкурентите придобива все по-голямо значение. Не е тайна, че както на вътрешния, така и на международния пазар действат достатъчно много фирми и организации, много често под красиви и звучни имена и наименования, чиито управители са хора, не притежаващи никакъв реален бизнес. Резултатът от сътрудничеството с такива фирми може да бъде не само съществени финансови загуби, но и пълен крах на самия бизнес. 
Направи запитване