Експертни решения и одит в агробизнеса

  • Ежедневен мониторинг на пазара за обществени поръчки и електронни търгове, пo зададени от клиента критерии, с цел проследяване на всички обявления, които представляват потенциален интерес
  • Професионално изготвяне на  оферти за участие в процедурите, съобразно изисканията на възложителя;
  • Представителство при отваряне на оферти пред комисиите за избор на изпълнител;
  • Изготвяне на правни становища по въпроси и казуси свързани с провежданите процедури;
  • Изготвяне и представяне на мотивирани жалби пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
  • Експертни юридически консултации по въпроси свързани с обществени поръчки и търгове от всякакво естество;
  • Пълен съпорт от началото до края на процедурата по възлагане на обществена поръчка и изпълнението на сключения договор;
  • Процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС);
  • Пълна защита интересите на участника
Направи запитване