Експертни решения и одит в агробизнеса

Чуждестранно лице/дружество може да регистрира търговски представител в България, при условие, че има право да извършва дейност по силата на националното законодателство на страната си по произход. Както бе споменато по-горе, търговското представителство се регистрира в Българската търговско-промишлена палата. По своята правна същност търговското представителство не е отделно юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност. По този начин, търговското представителство има за цел да извършва дейности, като организиране на промоции, изложения или демонстрации, обучение или реклама на продукти или услуги, и т.н. Следователно, като цяло търговското представителство не генерира приходи и не се облага с корпоративен данък в България. Ако търговското представителство участва в бизнес дейност в страната, това може да се класифицира като "място на стопанска дейност" за целите на данъчното облагане и чуждестранната компания-майка ще бъде облагана с корпоративен данък върху печалбата в България, направена в резултат на стопанска дейност на търговското представителство.
Направи запитване