Експертни решения и одит в агробизнеса

Търгово предлагане

Предлагаме консултации за условията и реда за осъществяване на търгово предлагане:
  • Изчисляване и обосновка на предлаганата търгова цена.
  • Изготвяне на предложението и съпътстващите предлагането документи.
  • Осъществяване на конкурентно търгово предложение.
  • Администриране на процедурата по реализиране на търгово предлаганe.
  • Представителство пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса София.
  • Регистрация и публикуване на резултатите от търговото предложение.
Направи запитване