Експертни решения и одит в агробизнеса

Търгове и други организирани пазарни механизми се използват все повече за продажби, набавяне на активи, ресурси, права на собственост, както търгове за задължения. Тези понякога сложни механизми са били използвани в стоки, енергетика, телекомуникации, транспорт, петролни и газови, природните ресурси, опазване на околната среда, метали и други индустрии.
Когато са правилно проектирани и приложени, тези механизми за намаляване на информационните и транзакционните разходи, създават стойност и постигане на други важни цели. Но ако те не са добре проектирани, изпълнени, или разбрани, могат да доведат до неочаквани трудности и противоречия, особено във  високите залози.
"3VS" Ltd има експертния опит, необходим за да се гарантира успехът на търгове и други механизми за осъществяване на сделки.Ние предлагаме на бизнеса, фирми, частни лица и др.богат опит в търгово и пазарно проектиране, изпълнение, мониторинг и участие.

Активности

ТърговеНие предоставяме стратегически съвети и други услуги като ценна подкрепа преди и по време на процеса на търга или на пазара. "3VS"Ltd подготвя кандидатитe и участниците на пазара чрез някои или всички от следните неща, в зависимост от нуждите на клиента:
 • Анализ на пазарните механизми и правила
 • Предоставяне на коментари към администратора на търга или на пазара в подкрепа на  клиента
 • Провеждане на финансови анализи и оценка на активите или продуктите, които се предлагат, включително конкуренция и пазарни анализи и оценки на бизнес казус
 • Провеждане на семинари за клиента участващ в търг за теорията на игрите, стратегии за офериране, техните и практически приложения
 • Анализ на пазарния механизъм и правила за клиента,  последствията и възможностите, които те предоставят
 • Анализ на клиенти конкуренти, включително и вероятните им стратегии
 • Помощ в процеса на квалификация за кандидатстване и участника
 • Осигуряване на логистика и оперативен план и подкрепата за клиента
 • При нужда обучение на кандидата. В модерните търгове участниците използват специализиран софтуер
 • Персонализиране на данните за офериране и поведение на наддаване
 • Осигуряване на съвети, оптимални стратегии за офериране и оферти
 • Наблюдение и анализ на поведение на конкуренти  
Направи запитване