Експертни решения и одит в агробизнесаОбект на застраховане

Застраховат се групово или индивидуално български граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България и чужбина. Застраховането се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в бели, зелени и сини училища, детски лагери и екскурзии.

Покрити рискове по тази застраховка са:
  • смърт;
  • трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване.
  • И МНОГО ГРУГИ
Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие на пострадалото лице освен обезщетение за претърпените вреди се изплащат и разходите, свързани с лечението.

Екстри

Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистираща компания застраховката осигурява надеждна застрахователна защита, като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите въздушен и наземен транспорт, на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

Видове туристическо застраховане:
  • Помощ при пътуване в чужбина
  • Медицинска застраховка за чужденци в България
  • Отмяна на пътуване
  • Спасителни разноски
  • Туристическа застраховка
  • Злополука на гости на хотели

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Направи запитване