Експертни решения и одит в агробизнеса

Ценови стртегии

Ценовата стратегия е основен елемент на маркетинговата стратегия. Ценообразуването във фирмата винаги има стратегически характер. Ценовата стратегия взаимодейства двустранно с ценовата политика и ценовата тактика. От една страна тя реализира ценовата политика, а от друга страна е база за определяне на цените. 

Характеристики:
 • ценовата стратегия е динамична система от решения и действия в сферата на цените
 • има роля за постигането на бизнес целите на фирмата
 • реализира конкурентоспособност
 • тя е съвкупност от съотношения и взаимовръзки между елементите на цената – разход, печалба, данъци, търговски отстъпки.
Видове:
 • Ценови стратегии на нови стоки
 • Ценови стратегии на продуктовия микс
 • Ценови стратегии при усъвършенствани стоки
 • Ценови стратегии при стандартни стоки
 • Ценови стратегии при асортимент от стоки
 • Стратегия на ценови линии
 • Стратегия на ценовите зони
 • Стратегия на единствена цена
 • Стратегия на множествено ценообразуване
 • Стратегия на ценообразуване на основни и допълващи стоки
 • Стратегия на ценообразуване на стоки, свързани в употребата си .
 • Стратегия на ценообразуване на дефектни, залежали и нетърсени стоки .
Направи запитване