Експертни решения и одит в агробизнеса

Анализирането на практиката и изследванията по експонирането от страна на предприемачите на едни или други ценности в зоната на действие на риска, ни дава възможност да очертаем кръга на онези ценности, които имат най-голямо значение за тях.
Това са:
 • финансова сигурност;
 • финансова свобода;
 • пазарна позиция;
 • материални активи (имущество);
 • нематериални активи;
 • доходи;
 • парични потоци;
 • структура на собствеността;
 • ресурси и достъпът до тях;
 • връзки, особено с доставчици и потребители;
 • търговска марка;
 • репутация;
 • безопасност и сигурност за здравето;
 • възлов персонал в организацията;
 • бази от данни и информационна система;
 • мениджмънтът като технология, стил и състав;
 • свобода от отговорности пред трети лица;
 • корпоративни ценности и култура.
Направи запитване