Експертни решения и одит в агробизнеса

Облигации

Търгуване и инвестиции в ценни книжа с фиксиран доход:
  • Български държавни ценни книжа.
  • Държавни ценни книжа, издадени от чуждестранни правителства.
  • Облигации, издадени от местни или чуждестранни икономически субекти.
  • Емитиране на облигации по реда на часното и на публичното предлагане.
Консултации по процедурата:
  • Осъществяване на предлаганията.
  • Изготвяне на Предложение/Проспект и други съпътстващи документи.
  • Поемане на емисии.
  • Представителство пред институции.
  • Борсова приватизация
  • Листване и продажба на пакети
Направи запитване