Експертни решения и одит в агробизнеса

За извършването на услуги по възложен конкретен казус експертите в кантората работят както следва:
  • За устна консултация, дадена на лична среща по телефон, Skype, Viber или друга платформа за разговори 80 лв. на всеки започнал час. 
  •  За участие в преговори с клиенти, длъжници, кредитори или държавни и общински органи 120 лв. на всеки започнал час.
  • За писмено становище по конкретен въпрос 150 лв. на страница.
  • За съставяне на писмо до клиенти, длъжници, държавни или общински органи 100лв. за първа страница + 10 лв. за всяка следваща.
  • За изготвяне на договор без материален интерес, за преглед, становище и нанасяне на корекции по такъв договор 250 лв. за първа страница + 10 лв. за всяка следваща.
  • За изготвяне на договор с материален интерес, за преглед, становище и нанасяне на корекции по такъв договор 350 лв. + 1 % за горницата от материалния интерес на договора, която е над 10 000 лв. за първа страница +10 лв. за всяка следваща. 
​Плащане с ePay
Описание Сума
Устна консултация BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Преговори BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Писмено становище - 1 стр. BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Съставяне на писмо BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Изготвяне на договор - 1 стр. BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Направи запитване