Експертни решения и одит в агробизнеса

Видове тимбилдинг Какво може да направи тимбилдинга значима част от интегрираните HR дейности и политики? Преди всичко желанието за добавена стойност. 
Желанието в такъв формат, заедно със забавния елемент да има предварителен анализ и последваща обратна връзка.
Желанието тимбилдинга да бъде допълнителен инструмент, както за наблюдение и анализ на груповата динамика, силните страни и областите за развитие на екипа, екипните роли, така и практическо приложение на корпоративните ценности в реална среда.
Цели на тимбилдинга:
Основната цел на всеки тимбилдинг зависи от стратегическите цели на компанията.
В повечето случаи тимбилдингът е подходящ формат и се използва при:
 • Сливане на екипи и обединяване на различни корпоративни култури
 • Промотиране/ назначаване на нов мениджър на екипа
 • Нови хора в екипа
 • Като превенция на конфликти
 • При промени – за отреагиране на тревожността
 • При високо ниво на стрес в работата
 • Като награда – за постижения
 • Като инструмент за диагностика и анализ на групова динамика и екипни роли
 • Инструмент за “съживяване” на мисия, визия и корпоративни ценности в компанията
 • За създаване на благоприятна обстановка и пространство за неформална комуникация между хората в екипа
 • За подобряване на взаимоотношенията и комуникацията между различни отдели в компанията
 • За мотивиране/нахъсване за работа (особено при търговски екипи)
 • Като допълнителен стимул в програми за развитие на талантите и др.

Видове тимбилдинг активности

 • Еко тимбилдинг
 • Социален тимбилдинг
 • Спортен тимбилдинг
 • Екстремен тимбилдинг
 • Приключенски тимбилдинг
 • Креативен тимбилдинг
Направи запитване