Експертни решения и одит в агробизнеса

„3V Solutions” e Консултантска кантора ориентирана към оказване на технически услуги, както на територията на РБългария, така и на международния пазар. "3VS" Ltd работи на основата на принципите за неутралитет, независимост и висок професионализъм, което отговаря на интересите на клиентите. "3VS" Ltd съдейства за техническия прогрес и осигурява високо качество на безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии. 
Дейността на кантората е насочена към защита на човека, окръжаващата го среда и материалните ценности от опасности и рискове, свързани с подготовка на съоръжения и експлоатация на промишлено оборудване и технически обекти. Съзнаваме своята отговорност пред обществото и особени задължения по отношение на общественото благополучие и ориентация към клиента.
Ние се стремим да разбираме интересите на нашите клиенти и да сме им максимално полезни като им предоставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. Работим на основата на доверието, независимият подход и взаимното уважение да направим нашите клиенти постоянни партньори.Нашето преимущество се състои в това, че предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления, от името на една организация. Отделните организационни структури вътре в "3VS" Ltd си взаимодействат на основата на принципите за справедливост и партньорство в интерес на компанията.
Направи запитване