Експертни решения и одит в агробизнеса

Сертификация на продуктиЕдин от видовете на икономическата интеграция е създаването на регионални пазари, какъвто е Европейският пазар и  Американският където освен САЩ и Канада, влизат и страните от Латинска Америка. Сега тече процес на създаване на пазар на страните от Юго-Източна Азия и т.н. Процесът на интеграция се съпровожда от премахването на търговските бариери между страните (митнически, за създаване на условия за свободна миграция на работна сила и капитали), а също и технически бариери.
Технически бариери има защото в зоните за свободна икономическа търговия участват страни с различно ниво на законодателна и нормативна база, с различно ниво на технологии и организация на производствените процеси и с различни критерии при оценката на квалификацията на персонала, качеството на продукцията и технологичните процеси.
Развитието на формите на собственост и пазарните отношения породиха множество системи за сертифициране на продукция, които могат да се класифицират по различни признаци. По правен статус могат да се разделят на задължителни, доброволни и самостоятелни системи на сертифициране.
Задължителна сертификация се осъществява на основата на закони и законодателни и нормативни
актове и обезпечава на съответната стока /продукция/, процес или услуга за качество, според задължителните изисквания на стандарта. В този случай производителят без съответния сертификат няма право не само да продава, но и да произвежда продукция.
Доброволна сертификация предвижда сетифициране на продукция по желание на производителя или потребителя. В този случай той е в правото си да сертифицира своята продукция в съответствие с нормативно- техническата документация, в това число и задгранична  Този вид сертифициране е важен елемент за повишаване на конкурентоспособността на продукцията.
Самостоятелната сетрификация в своята същност е заявление на производителя, че качеството на неговата продукция е в съответствие с нормативната документация.         
Сертифицирането в съответствие с европейските стандарти и контрол е гаранция за производство на безопасна продукция или разрешение за прилагането и при изготвяне на оборудване, което е под държавен надзор/котли, мостове, подемно-транспортно оборудване, строителни конструкции, хранителни продукти и др/.
Направи запитване