Експертни решения и одит в агробизнеса

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ ПРОФЕСИИ В ГЕРМАНИЯ

Консултантска кантора ''3В Сълюшънс'' ООД / България / в сътрудничество с Консултантска кантора ''Виртшафтсбератунг'' ЕООД / Германия /, Ви предлагат, представителство, посредничество, консултиране, организация, участие в насърчителни, финансиращи програми и последваща поддръжка при установяване и упражняване на свободна професия в Германия.

За да дадем изчерпателно становище за възможностите на стартиране на практика в Германия, трябва да сме наясно с Вашите желания, умения и практика. Нужно е да ни изпратите CV европейски формат, всичко свързано с упражняването на професията/ите до този момент както и виждането Ви за развитие и усъвършенстване в тази посока.
 1. Икономически съветник/конслутант в индустрия с отпадъци
 2. Грижа на стари хора /без домашен помощник
 3. Социален асистент / Санитар
 4. Спасител (медицински)
 5. Технически ръководител
 6. Техническо вещо лице (за оценка на щети)
 7. Строителен инженер
 8. Планински водач / гид
 9. Фоторепортер
 10. Скулптор
 11. Биолог
 12. Медицинско лице определящо кръвните групи
 13. Бодибилдинг – Студио
 14. Кастинг директор
 15. Конферансие, водещ на забавно предаване и/или състезание
 16. Дизайнер
 17. Асистент диетолог
 18. Диригент
 19. Сценарист
 20. Системен администратор / обработка на електронни данни
 21. Електротехник
 22. Енергиен консултант
 23. Изобретател
 24. Трудов терапевт
 25. Консултант здравословно хранене
 26. Възпитател
 27. Сътрудник вземане на рудни проби
 28. Специализирани медицински сестри / в сектор болнична хигиена
 29. Собственик на автошкола
 30. Телевизионен говорител
 31. Филмов редактор
 32. Филмов продуцент
 33. Оценител - Окачествяване и класификация на месо
 34. Фотодизайнер
 35. Фотограф
 36. Проверител товари
 37. Медицински педикюрист
 38. Градински архитект
 39. Графичен дизайн
 40. Графист
 41. Конрольор стоки / блага
 42. Експерт злополуки
 43. Акушерка
 44. Лечебен масажист / сертифициран
 45. Проектант на сгради
 46. Илюстратор
 47. Индустриален дизайнер
 48. Ликвидатор
 49. ИТ – инженер
 50. ИТ – ръководител проекти
 51. Правна информационна служба
 52. Оператор
 53. Картограф
 54. ППС експерт
 55. Управител детски домове
 56. Детски помощник-възпитател
 57. Химик / Лаборант
 58. Регулиране на компаси на плавателни съдове
 59. Конструктор
 60. Медицинска сестра
 61. Артист / изкуство
 62. Културолог
 63. Изкуствовед
 64. Художествено оформление
 65. Учител
 66. Лексикограф
 67. Логопед
 68. Художник
 69. Маркетинг консултант
 70. Проучване пазари
 71. Геодезист / минно дело
 72. Масажист
 73. Медицински/технически асистент
 74. Моден дизайнер
 75. Музикант
 76. Технически – изграждане на мрежа
 77. Ортодонт
 78. Изготвяне патентни доклади
 79. Физиотерапевт
 80. Проектант / дизайнер промишлени / професионални кухни
 81. Маникюрист
 82. Адвокат
 83. Психоаналитик
 84. Психолог / Психотерапевт (съгласно закон)
 85. Съставител на ребуси, кръстословици
 86. Интериорен дизайнер
 87. Чиновник в сферата на правото
 88. Редактор
 89. Режисьор
 90. Учител по езда
 91. Консултант пенсионно право
 92. Реставаратор
 93. Асистент бърза помощ / спасителни акции
 94. Говорител обществена радио мрежа
 95. Експерт / вещо лице
 96. Инспектор – мореплаване
 97. Испектро плавателни съдове
 98. Конструктор плавателни модели
 99. Шрифт дизайнер
 100. Автор
 101. Консултант / експерт по сигурността
 102. Учител спорт
 103. Лечебен (речеви) педагог
 104. Скулптур (камък)
 105. Системен анализатор
 106. Учител по танци
 107. Диско водещ
 108. Технически сътрудник
 109. Терминолог
 110. Дизайнер на текстил
 111. Аудиотехник
 112. Треньор
 113. Обреден оратор
 114. Попечител
 115. Одитор околна среда
 116. Бизнес консултант
 117. Иконометрик
 118. Визажист / Гримьор
 119. Уебдизайнер
 120. Дизайнер реклама
 121. Автор рекламни послания
 122. Текстописец реклами
 123. Икономически съветник
 124. Икономически инженер
 125. Изследовател
 126. Дентален лекар
 127. Илюзионист

Разглеждането на документите и становище за възможностите и реда за установяване на практика се извършва в рамките на 20 /двадесет работни дни / работни дни. Таксата е в размер на 300/триста/ евро или равностойността в български левове по курс на БНБ, платими по банков път.

За повече информация се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни

www.3vs.eu, или на тел: +359 894 34 04 02
 
Направи запитване