Експертни решения и одит в агробизнеса

Кои HR практики имат непосредствен и по възможност незабавен ефект върху Бизнес резултатите?
 • Как да създадем HR организация от най-висок клас?
 • Как да развием сътрудниците ангажирани с HR в организацията?
 • Как да успеем да измерваме HR програмите, чрез финансови параметри?
 • Как да събираме и анализираме данни за HR ? 
 • Как да базираме структурата и управлението на функцията HR върху резултатите от тези анализи ?

Активности

 • Администриране на ЧР процеси;
 • Планиране и бюджетиране на човешки ресурси;
 • Процеси и практики по набиране, подбор и назначаване;
 • Процеси и практики по тренинг и развитие;
 • Управление на кариера и таланти;
 • Политики и системи по измерване на представянето;
 • Процеси и практики по оценяване на представянето;
 • Системи за заплащане и възнаграждение;
 • Позициониране и брандиране на работодателя;
 • Оценки на Организационна структура в контекста на нейното развитие, дейности и цели.
Направи запитване