Експертни решения и одит в агробизнеса

Включвайки се в бизнеса,  семейството Ви ще  трябва да взима важни решения. Някои от тях ще има трайни последици за финансовото  бъдеще на фамилията.
Нашият цялостен и интегриран подход във всички сфери на бизнеса като, право, финанси, счетоводство, инвестиции, застраховане, мениджмънт, маркетинг, PR и др., помагат на семействата да разберат и управляват наличните ресурси и дават възможност за структуриране на богатството Ви и опции на съхраняване за бъдещите поколения . Ние имаме отговори на едни от най-важните въпроси:
 • Как може семейното богатство бъде най-добре предпазено и да се увеличава?
 • Как  идентифицирате и да отключите допълнителен потенциал?
 • Кога външните услуги имат смисъл?
 • Как може най-добре да се разделят отговорностите ?
 • Как може най-добре да се следи семейния успех?
 • Какви експерти  трябва да са взимащите решения в семейството ?
 • Коя стратегия е най-ефективната за  дейността?
 • Кои вътрешни и външни рискове трябва да се избягват, и как?
 • Какви разходи следва да се очакват?
 С какво още можем да бъдем полезни:
 • Планове за собственноста
 • Развитие на наследниците
 • Изработване на фамилни споразумения
 • Планове за развитие на лидерски умения
 • Разбиране на семейството за бизнеса и собствеността
 •  Наставничество на следващи поколения
 • По-добра комуникация между поколенията
 • Следващи стъпки за сегашното поколение, личен и професионален план
 • Управление на семейни конфликти
 • Повишаване на  доверието между членовете на семейството
 • Изработване на семеен кодекс за поведение
 • Ефективни семейни срещи
 • Разбиране на целите в живота
 • Политика на фамилната заетостта
 • Семейни компенсационни планове
 • Повишаване на бизнес стойността
 • Съдействие за практика при  необходимите професионални съветници
 • Разработване на политики и процедури
 • Подобряване на бизнес операциите
 • Развиване на умения и таланти
 • Яснота в отговорностите
 • Стратегически бизнес планове
 
Направи запитване