Експертни решения и одит в агробизнеса

pro bono

Про Боно кампания 2016г.

 
Осъществяваната от консултантска кантора ''3В Сълюшънс'' ООД кампания се изпълнява с помощта на редица мерки, насочени към:
  • поддържане на устойчив икономически растеж; 
  • повишаване на конкурентноспособността на българските микро, малки и средни предприятия;
  • подкрепа на семейния и фамилен бизнес в България;
  • насърчаване на развитие и стимулиране на предприемаческия дух;
  • подкрепа на технологични и иновативни производства, както и експорт-импорт на
  • стоки и услуги.
* Всяка компания отговаряща на критерии за микро, малки и средни предприятия, чийто собственик/ци проявят интерес към нашата кампания и направят запитване чрез, контактната форма на сайта, електронна поща или телефон до 01.09.2016г., ще бъде с приоритетен статут и ще може да се възползва от всички предимства на кампанията, а именно:
  1. приоритетен достъп до финансови и инвестиционни активи;
  2. безвъзмездни ежемесечни консултативни часове във всички сфери на експертност на кантората;
  3. застрахователни продукти с нулева стойност на премиите;
* До 31.07.2016г. на случаен принцип ще бъдат избрани 30 български фирми, на които ще бъдат предоставени горните условия до края на текущата 2016г.
Направи запитване