Експертни решения и одит в агробизнеса

Нека приемем, че вече имате осъзната потребност да използвате външни консултантски услуги и сте ни избрали като експертна компания, на която да се доверите. Сега е време е за същинската работа!
Добрите екперти имат изпитана методика за предоставяне на услуги и ще Ви водят през целия път до постигане на целите в проекта. Надяваме се обаче, че  в този синтезиран вид от препоръки ще Ви ориентират как по-добре да работите с консултантите ни. Дефинирайте ясни цели за това какво очаквате да постигнете и ги споделете с консултантите. Само по себе си това изискване е универсално и много  важно!
“Ако не знаеш къде отиваш, то със сигурност ще стигнеш някъде другаде!” казва всичко в едно изречение.
Не залитайте към възвишени мъгляви цели!
  • „Да работим за световния мир”,
  • „Да повишим благосъстоянието на всички хора по земята”и пр
Не че тези каузи са лоши, но как точно ще разберете дали сте успели? Ние мислим, че няма добри и лоши цели! Смятаме, че е съвсем в реда на нещата малък или среден предприемач да иска си купи вила на Ривиерата, собствена яхта, да изпрати децата си в престижни чуждестранни колежи или да издържа три фантастични любовници едновременно. Това е въпрос на личен избор, който трябва да уважаваме…
Ако се затруднявате сами да определите ясни и измерими цели в желанията си, направете го заедно с консултантите ни. Те са минавали този път многократно и ще ви помогнат да осмислите собствените си цели и да ги формулирате разбираемо и конкретно. Целите са динамична система, защото в преследване на конкретни резултати ще научите много нови неща и ще разширите кръгозора си. Това неминуемо ще доведе до преосмисляне на някои цели и дефиниране на нови.
Ето една изненада – за консултантските проекти динамиката на целите е ВРЕДНА! Приемайки една работа, консултантите преценяват дали имат капацитет и познания да се справят с нея, остойностяват предполагаемите усилия и планират дейността си във времето. Ако смените целите на проекта в движение (не че е невъзможно), трябва да сте готови да предоговорите всичко от начало!
Всички добри консултанти предвиждат известни непредвидени рискове в работата, но няма как да очаквате, че сроковете и цените ще останат същите, ако целите и желаниятаВи се променят генерално. Затова отделете повече усилия, за да обмислите сами или заедно с експертите внимателно какво желаете да постигнете с тяхната помощ, за да не се налагат големи промени
по-късно!

Не крийте информация

Няколко важни истини, които трябва да имате предвид:
  • Истинските консултантите правят всичко възможно клиентите им да постигнат целите си, защото това повишава репутацията им и позволява спечелване на по-престижни проекти, които носят по-високи приходи. В този смисъл (изпращам доклад/насоки за работа, за които очаквам парите си, а Вие се оправяйте сами с прилагането на съветите ми в практиката) е всичко друго само не и професионална услуга;
  • Добрите консултанти не просто дават съвети, а съобразяват предписанията си с личностните характеристики на хората, които ще ги изпълняват. Препоръките са безсмислено упражнение, ако не се използват в реалната дейност на компанията, а това означава конкретни хора да променят нещо в работата си;
  • Консултантите анализират данни и факти, за да разберат какво е настоящото състояние на конкретен проблем  и да изберат действия и средства за работа, така че да постигнат желания резултат .Ако скриете умишлено или не част от информацията, консултантите ще работят само с това, с което разполагат, и естествено ще стигнат до половинчати или съвсем погрешни изводи. 

Ценете времето на консултантите.

Времето е най-скъпия и дефицитен ресурс на консултантите, защото едно денонощие винаги има 24 часа. Това е причината цените на повечето консултантски услуги да се определят за час или работен ден. По света най-добрите ( скъпоплатени) консултанти ценообразуват дори на база минута!
Ако консултантите излязат от оптимално предвиденото време за изпълнение на някоя задача, това им носи много беди:
  • извънреден труд т.е. нарушаване на балансирания ритъм работа-почивка и по-ниска ефективност в работата, защото консултантите работят с ума си;
  • необходимост от сгъстяване на работата по други проекти, което започва да застрашава качеството й;
  • неизпълнение на планирания бюджет, заради извънредни часове неплатена работа.      
Ако искате качествена услуга, не притискайте прекалено консултантите и не им губете излишно времето.

​Без ваше активно участие нищо няма се получи.

Това, че ще наемете консултанти съвсем не означава, че те ще свършат цялата работа сами! Става дума за Вашия живот,бизнес или за решения, които са ключови за успеха ви, иначе не бихте харчили пари за консултантски  услуги, нали?.
Отговорността за това какво ще направите е изцяло Ваша и няма как да я прехвърлите на външен експерт. Затова, наред с обичайните си ангажименти, планирайте време за съвместна работа с консултантите според поставения план. Една от най-честите причини за разтегляне във времето на консултантски проекти е бавенето на клиентите при вземане на решение какво и как точно да направят в отговор на препоръките, които са получили.
Недейте да смятате, че ако бавите проектите, но плащате изработеното на консултантите, това не е голям проблем. Спомнете си какво прочетохте по-горе – времето е безценен ресурс за консултантите и те трябва оптимално го използват за различните си проекти. Ако вие се бавите без ясна идея кога ще вземете решение, това повишава напрежението в работата с консултантите, защото те не могат да планират адекватно останалата си работа.

Не казвайте на консултантите какво и как да правят!!

Това  е любимият ни съвет!
Колкото и да се смятате  за уникалени, неповторими и специфичени, не бързайте да казвате на консултантите какво трябва да се направи. Нали за това сте ги наели – да ви предложат нещо, за което не се сещате сами или не знаете как точно да го реализирате на практика.
Ако сте били искрени за целите си, не сте скрили важна информация  работейки с професионалисти, няма причина да не получите ценни съвети. Вместо да възразявате и да поучавате, искайте разяснения защо това са предложенията на консултантите и какво ги кара да смятат, че те ще доведат до желаните резултати във вашата ситуация.      

Не се плашете, ако експертите ни нямат готов отговор на всеки Ваш въпрос

Консултантите съвсем не са всезнаещи и често се налага да изследват някакъв проблем за първи път в работата си. Силата на външните експерти е в комбинирането на богати знания и голям практически опит в търсене на решения за конкретни казуси. Ако преценят, че няма да се справят сами, те ще потърсят съвет от колеги или дори ще си наемат подизпълнител, за да намерят решение.

Напредва се постепенно!

Никога не се започват генерални промени на всички фронтове! Когато е възможно първо се реализира пилотен проект в умален мащаб, за да оцените „на живо” начина за въвеждане на промените, ползите и рисковете. Ако няма как да започнем с пилотен проект, ще направим поне симулации  като опредлим всяка стъпка от процесите и реакциите на реалните хора, които участват.
Големите промени означават трудности и несигурност за служителите и те се съпротивляват умишлено или подсъзнателно. Предоставяме възможности за допълнителни ползи в работата ни.
Консултантите са хора с широк кръгозор и голяма мрежа от делови контакти. Използвайте възможността да получите допълнителни ползи от работата с външни експерти.

Не очаквайте незабавни чудеса!

Колкото по-дълбоки промени се планират, толкова повече време отнема постигането на устойчиви резултати. Не може да очаквате консултантите да ви прошепнат магическо заклинание и нещата да се подредят по желания начин още на следващия ден.
Направи запитване