Експертни решения и одит в агробизнеса

„3V Solutions” предлaга услуги осигуряващи на клиентите ни реални възможности за бизнес развитие. Ние се водим от нуждите им и работим, за да улесним пазарната реализация на продуктите и услугите предоставяни от тях. Екипът ни се състои от анализатори и експерти в пазарни проучвания, юристи, счетоводители, финансисти, търговски посредници, застрахователи  и др.
Ние вярваме, че едно бизнес начинание може да бъде успешно само ако и двете страни се облагодетелстват. Поради тази причина възнаграждението ни е поетапно, обвързано  с работата ни и се определя от успешно извършените дейности по проектите на клиентите ни.

Навлизане на външен пазар

Една от основните услуги, които 3VS предлага е цялостен аутсорсинг на процеса на маркетинг и продажби на международния пазар. Процесът на работа се състои в идентифициране на подходящи търговски единици и директно маркетиране на продуктите или услугите пред съответните потенциални партньори. При търсене на потенциални партньори ние провеждаме цялостно проучване на пазара, за да намерим най-подходящите бизнес възможности, използвайки софтуери за достъп до търговски бази данни и регистри от целия свят, достъпна информация от съответните регулаторни органи, мрежа от местни контакти и др. Нашата цялостна услуга включва и директен маркетинг чрез студен контакт със селектираните потенциални партньори, както и установяване на първоначален контакт със заинтересовани страни.

Търговско представителство в чужбина

След осъществяване на успешно навлизане на пазар, екипът на 3VS предлага и дългосрочно партньорство за представляване на търговските интереси на съответния клиент в конкретен географски регион (държава/група от държави). Подобни ангажименти се поемат за минимален срок от шест месеца и включват изготвянето на предварителни пазарни оценки и минимални търговски цели, които да бъдат изпълнени от експертите за периода на представялване на продуктите/услугите на клиентите.

Пазарни проучвания, анализ, експортен пазар

Ние предлагаме изготвяне на пазарни проучвания и доклади за пазарна приложимост по специфични задания на нашите клиенти. Нашият фокус е в подготтовката на пазарни проучвания за В2В реализация на продукти и услуги. Ние използваме разнообразни и доказани методи за проучване за да бъдат резултатите възможно най – прецизни, това включва, преглед на различни бази данни, както и директни интервюта (по телефон, онлайн и на място), интернет анкети и други. Услугата ни също би могла да включва подготовка на стратегия за износ, анализ на пазарната конюнктура, конкретни възможности за навлизане на пазара, пазарни регулации, възможни пречки при навлизане, необходими лицензи, данъци, такси и други значими фактори.

Мониторинг на проекти и участие на подизпълнители

Обществените поръчки са основен източник за финансиране за голям брой фирми. В 3VS предлагаме пълна информация за всички актуални обществени поръчки и търгове от България и цялa Европа. Разполагайки с ежедневна информация за всички възложени обществени поръчки и търгове от България и цяла Европа, екипът на Кантората предлага мониторинг на подходящи стартирали проекти с цел намиране на възможности за участие в ролята на подизпълнител. Като част от услугата ние извършваме представителство на нашите клиенти пред избрани изпълнители на съответните проекти.

Обществени поръчки, европейски структурни фондове

Предлагаме консултантски услуги при селктиране и изготване на подходящи проекти, които да получат финансиране по европейските структурни фондове. Също така консултиране при избор на най-подходящите възможности и помощ при подготвянето на необходимте документи за кандидатстване за актуални обществени поръчки. Нашите услуги включват селектиране и изготвяне на идейно предложение, както и последващо пълно разработване на апликационна форма, бюджет, финансиране и всички останали документи в съответствие с посочените в насоките за кандидатстване изисквания.
Представителство в чужбина
 
Направи запитване