Експертни решения и одит в агробизнеса

Представителство в РБългария
Развиването на успешен бизнес в България изисква добро познаване на материя, широка по своя обхват – данъчно законодателство,митнически режим, разрешения за работа, строителство и строителни разрешителни, банково дело и кредитни институции, застрахователни възможности, а също и съдебни спорове и арбитраж. В настоящият раздел предлагаме информация, приложима към дейността на всеки инвеститор, независимо дали желае да започне или вече осъществява своите бизнес намерения в Република България. Представяме синтезирана информация с цел по-добро планиране, организация и управление на бизнес процесите в търговските фирми.
 
Двустрани международни актове, относно инвестиции 
Двустранни договори за взаимно насърчаване и защита на инвестициите със следните страни :    
Австрия, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Кралство Бахрейн, Беларус, Белгия, Люксембург, Великобритания и Северна Ирландия, Виетнам, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Йемен, Йордания, Катар,Казахстан, Кипър, Китай, Корея, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Либия, Ливан, Малта, Македония, Мароко, Молдова, Монголия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Сан Марино, САЩ, Сирия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция,  Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия;
 
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане със следните страни: 
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Алжир, Бахрейн, Беларус, Белгия, Великобритания и Северна Ирландия, Виетнам, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Зимбабве, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипър, Китай, Корея, КНДР, Кувейт, Катар, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Мароко, Молдова, Монголия, Норвегия, Обединени Арабски Емирства, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Тайланд, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, Югославия (Сърбия),  Япония
Представителство
Направи запитване