Експертни решения и одит в агробизнеса

Успехът на фамилния бизнес е свързан директно с това  колко добре се управлява и как се възползвате уникалните ресурси, които  притежава:
Човешки капитал
Първият ресурс е човешкият капитал на семейството, или "вътрешния кръг". Когато наборът от умения, от различни членове на семейството са координирани като допълнителна наличност от знания, с  ясно разделение на труда, вероятността за успех се подобрява значително.
Социален капитал
Членовете на семейството могат да  донесат ценен социален капитал за бизнеса под формата на контакти и други външни отношения, които допълват набора от умения на участващите.
Финансов капитал
Семейната фирма обикновено има  финансов капитал под формата на собствен капитал и дългово финансиране от членовете на семейството. Връзката  в семейството между инвеститорите и мениджърите намалява заплахата от ликвидация.
Оцеляване 
Семейната компания  управлява желанието си за оцеляване чрез членовете и капитала на семейството. Има възможност да предоставя безплатно труд или спешни заеми, така че предприятието да не се провали.
Ниски разходи за управление. 
Семейният бизнес има способноста за намаляване на разходите за управление. Юридическите документи, трудовите договори, назначаване на външни ръководители, системи за наблюдение на работници с цел намаляване на кражби могат да бъдат избегнати тъй като мениджъри и служители са свързани и могат да се доверяват един на друг. 
 
Направи запитване