Експертни решения и одит в агробизнеса

Авторството е с ключово значение за авторското право или правото на интелектуална собственост.
Интелектуалната собственост включва права върху литературни, художествени и научни произведения, музикални произведения, предавания, промишлени образци и изобретения, търговски марки и други.
Правото на интелектуалната собственост регламентира и възможностите за преотстъпване за определен период или постоянно, за определена територия, по определен начин, брой копия или излъчвания и други. 
Защитата е за определен период, след който интелектуалната собственост може да се използва свободно. 

В областта на интелектуалната собственост:
  • Консултации за установяване на авторство
  • Правна защита на авторски права и интелектуална собственост
  • Патентоване на изобретения и регистриране на полезни модели
  • Консултации и съдействие при регистриране и защита на търговски марки
  • Продуцентски договори и договори за разпространение
  • Условия за ползване на авторски произведения
  • Интелектуална собственост
 
Направи запитване