Експертни решения и одит в агробизнеса

Право в  юриспруденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение и/или взаимоотношения между хора и/или организации. Тази система от правила се прилага от съвкупност от институции  и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правово общество. Правото придава форма на политиката, икономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората.
 
Стремежът на адвокатите от консултантска кантора „3V Solutions” е  клиентите да получават своевременна, компетентна правна помощ и да бъде осигурена максимална защита на техните интереси Практиката на всеки от партньорите на кантората в различните области на правото се отличава с високо ниво на юридическа компетентност, спазване на принципите на адвокатската етика и се опира мнгогодишен практическиопит. Гаранция за професионализъм и бързина в работата е и възможността, кантората да кани утвърдени юристи и специалисти от дадената област, когато интересите на клиента , сложността на казусите или водените дела налагат това. Кантората се стреми да предотвратява условията за възникването на проблеми на своите клиенти, а при воденето на дела да следва принципа за процесулната икономия.
Направи запитване