Експертни решения и одит в агробизнеса

Българското инвестиционно законодателство въвежда принципа на равнопоставеност на български и чуждестранни субекти. Инвеститорите се третират еднакво, независимо от националността им. Ограничения за стопанска дейност от страна на чуждестранни лица би могло да има в силно ограничени сектори (напр. организация на хазартни игри, обработка на тютюн, извършване на медицински научни изследвания).
Осъществяването на стопанска дейност в България не изисква задължителна регистрация като търговец, освен в определени сектори, в които е въведен лицензионен режим. В същото време, не съществува ограничение по отношение размера на чуждестранното участие в регистрираните в България форми на стопанска дейност.
 
Направи запитване