Експертни решения и одит в агробизнеса

Позициониране на маркa

Стратегическото позициониране дава на вашата марка огромно конкурентно предимство в битката за сърцето и съзнанието на потребителите както и за решенията на тези които изчакват. В пазарна среда, където повечето хора имат малко време или склонност към дълбоки размишления при решения за покупка на продукти или услуги, марка, която ясно и последователно  е позиционирана и изградена около решаването на проблеми за целевите клиенти със своите продукти и услуги има много по-високи нива на емоционална връзка и реакцията на пазара. Нашите изследвания и изграждане на процеси за идентифициране на възможности за позициониране и рамка за разработване на пълна стратегия на марката  подобрява способността ви да:
  • Откриете това, което е наистина важно за постигането на целите
  • Откриете всички възможни варианти за позициониране по отношение на реалната пазарна възможност
  • Изграждане на стратегия за бранд, който последователно и ясно да комуникира с позиционирането и свързва целевите клиенти за вашата марка.
В крайна сметка в резултат на позициониране и стратегия ще имате целеви клиенти по-близо до вашата марка. Ще имате цялостно разбиране за силните и слабите страни на вашата марка, както и стратегически насоки относно приложимостта на различни варианти за позициониране както и за организационни, бюджетни и пазарни ограничения. 

Направи запитване