Експертни решения и одит в агробизнеса

Целта на 3VSolutions не е само осигуряване на най-добра застрахователна защита, но също така пълно и навременно получаване на обезщетения. Ние предлагаме изготвяне на анализ и оценка на възможните застрахователни рискове, съпътстващи Вашето ежедневие и бизнес.
Изготвяме доклади с мерки за намаляване на риска, извършваме застрахователен одит - преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици.
Оптимизираме застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи.

3VS  предоставя 24 часово обслужване при щети на клиента

Всеки, който купува застрахователно покритие, очаква да получи висококачествена услуга за обработване на исковете от застрахователя или посредника си. Ние предлагаме голяма гама от услуги, които излизат извън рамките на обработване на исковете, за да помогнем на организациите да спестят разходи и да подобрят ефикасността си.
При понасяне на загуби е от съществено значение да се вдигнете отново на крака и да си осугурите адекватно обезщетение. Ние имаме екип от високо специализирани професионалисти, които могат да водят преговори със застрахователите, за да получат най-добрите срокове и условия за Вас, да координират и управляват всички аспекти на иска, и да Ви помогнат да защитите имуществото и репутация си.
Можем да одитираме вашите искове и в случаите в които това е възможно или необходимо, да оспорим резервите, приложени от застрахователите.
Активности
  • Проучване, анализ и котировка
  • Консултации и подпомагане при избора на застраховка и/или застрахователна компания
  • Договаряне на условия и отстъпки
  • Договаряне на икономически най-изгодните застрахователни покрития
  • Подготовка на цялостни застрахователни програми
С цел постигане на максимално ниво на обслужване ''3VSolutions'' предлага на своите клиенти допълнително:
  • Финансови и бизнес консултации
  • Пенсионноосигурителни консултации
  • Здравноосигурителни консултации
  • Правни консултации
  • Счетоводни консултации
 
Направи запитване