Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на осигурителното право ние предлагаме следните услуги:
 • Обезщетения при бременност, майчинство и отглеждане на дете
 • Обезщетения при общо заболяване, инвалидност и смърт
 • Обезщетения при трудова злополука и професионално заболяване
 • Обезщетение при безработица
 • Юридически консултации при пенсиониране
 • Осигурителен доход
 • Осигурителен стаж
 • Осигурителни вноски
 • Инвалидност
 • Неработоспособност
 • Старост
 • Смърт
 • Неработоспособност
 • Пенсия
 • Наследствена пенсия
 • Пенсионно производство
 • Спорове по пенсионно осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Осигурителното право обхваща въпросите свързани с осигурителната система, възможностите за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.
В осигурителните правоотношения участват осигурителния орган, осигурителят и осигуряваното лице. 
Осигурител при трудово правоотношение е работодателя, при служебно правоотношение е държавата, а при граждански договор е възложителя. 
Осигурителят се ангажира с внасяне на дължимите осигурителни вноски за осигуреното лице. 
Упражняващите свободни професии,еднолични търговци, управители на търговски дружества, земеделски производители и други лицата се самоосигуряват и превеждат самостоятелно дължимите осигурителни вноски.

 
Направи запитване