Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на морското право ние предлагаме следните услуги:
  • Вътрешни морски води
  • Международни проливи
  • Открито море
  • Конвенции за опазване на морската среда от замърсяване
  • Съдебни процедури
  • Арбитражни процедури
  • Режими на корабоплаване
  • Помирителни процедури
  • Отговорност при замърсяване
Морското право се определя юридическия режим по отношение на световния океан, морските пространства и всичко свързано с държавите при използването и опазването на световния океан (превоз на стоки, добив на изкопаеми и много други). Целта е световният океан да се използва разумно и се мисли за неговото опазване. 

 
Направи запитване