Експертни решения и одит в агробизнеса

Медицинското право регламентира отношенията между държавата, обществени органи, медицински специалисти (лекарите, стоматолозите и т.н.), техните сдружения, пациентите и производителите и доставчици на медикаменти и трети лица.Нормите на административното право уреждат въпросите свързани с компетентност на органите на управлението на здравната информация, защита на данните, правоотношения при оказване на медицинска помощ, правата и задълженията на пациента, медицински експертизи, отговорност, репродукция, задължително лечение, медицински експерименти. 

В областта на медицинското право:
 • Права и задължения на здравноосигурените лица
 • Отговорност на изпълнителите
 • Защита на правата на пациентите
 • Фармацевтично законодателство
 • Разрешение за употреба на лекарствени средства
 • Професионална етика в медицинската професия
 • Наказателна и гражданска отговорност
 • Донорство на органи
 • Трансплантации
 • Задължително лечение
 • Клинични изпитания на лекарства върху хора
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за здравето
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лекарските продукти в хуманната медицина
 • Закон за контрол на наркотичните вещества
Направи запитване