Експертни решения и одит в агробизнеса

Mаркетингов одит

От нашия опит знаем, че най-добре  е първо да погледнем по-отблизо къде сте били, в момента какво работи и какво не; какво вече знаете за Вашите клиенти и какво не; дали Вашата марка или бизнес е в крак с промените в пазара.
За да Ви дадем ясна картина на пазарния климат и общата пригодност на Вашата маркетингова стратегия, ние започваме със  задълбочена оценка  на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата на Вашия бизнес от гледна точка на маркетинга, за да разберем:
  • Вашите цели и стремежи за  марката или бизнеса.
  • Вашите маркетингови практики и да ги сравним с подобни във и извън подобни индустрии
  • Как вашата марка се справя с поставените цели
  • Как пазарно стои марката в сравнение с конкурентите и как реагира при промяна на тенденции и поява на предизвикателства
  • Къде имате пропуски и какви решения са взимани за да се възползвате от възможности
Направи запитване