Експертни решения и одит в агробизнеса

ЛизингЛизингът е реална алтернатива на потребителския банков заем, а до известна степен и на инвестиционното кредитиране. Общо определение за лизинга не може да бъде дадено, защото не могат да бъдат обхванати всички негови форми, като кредитен инструмент. Асоциацията на европейските лизингови компании – LEASEUROPE дава следното определение : “Лизингът - това е договор за наем на предприятия, стоки, оборудване и недвижимост, за ползване от лизингополучателя, които се закупуват от лизингодателят и той запазва правото си на собственост върху тях. Налице е към днешна дата няма правна дефиниция на лизинг. Терминът лизингът е относително добре дефинирана само чрез съдебни решения. Идеята като цяло преобладава, че лизингът е специална форма на наем с някои специфични условия. Налице е често разлика в юридическата практика между оперативен лизинг, лизинг с отворени остатъчни стойности и лизинг с остатъчна стойност.
Направи запитване