Експертни решения и одит в агробизнеса

При разработването на европейски проекти ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент, така че тя да бъде издържана в икономически, социален и финансов аспект. При тяхното изготвяне ние изхождаме стриктно от изискванията на контролните органи на съответните програми, като:
 • Определяне на обща и специфична цел на проекта
 • Аргументация и доказване на неговата необходимост
 • Описание на проектното предложение и дейностите по проекта
 • Изготвяне на бизнес план според изискванията на банковата институция
 • Кандидатстване за целеви инвестиционен банков кредит
 • Професионално описване на проекта във формуляр за кандидатстване (апликационна форма)
 • Формулиране на очаквани, обективно измерими крайни резултати след завършека на проекта
 • Изготвяне на бюджет на проекта
 • Изготвяне на финансов анализ и план на проекта
 • Окомплектоване на проектa, съгласно изискванията на договарящия орган
 • Внасяне на проекта в съответната институция
 • Други
 
Изготвяне на проект
Направи запитване