Експертни решения и одит в агробизнеса

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 • до 1 000 000 евро с най-изгодна лихва сред небанковите кредити от 15% годишно и за срок до 15 години;
 • без никакви допълнителни годишни такси освен предварително уговорения лихвен процент;
 • въпреки лоша кредитна история в ЦКР и недоказуеми доходи;
 • вътрешна процедура при задължения към НАП, за да може да се учреди ипотека;
 • вътрешна процедура при изпълнителни дела и възбрани върху обезпечението;
 • можем да покрием всички нотариални такси, свързани с учредяването на ипотека;
 • гъвкав подход при финансиране;
 • не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци;
 • допуска се усвояване, без представяне на фактури или други разходооправдателни документи;
 • гратисни периоди за главницата;
 • кратък срок за проучване - до 48 часа след представяне на необходимите документи;


*Кредитирането е възможно както за юридически, така и за физически лица.

*Промоционални Кредити: предназначени за малки фирми, средни фирми и големи фирми, които желаят да инвестират с цел разширяване на дейността и пазарното присъствие, увеличение на капацитета и оптимизиране на разходите.

*Ипотечен кредит за лични нужни: гарантиран с ипотека за недвижимо имущество срещу апартамент, къща, търговски, производствени обекти и земя.

*Рефинансиране: на кредит към финансови институции и други кредитори, чрез които можете да намалите размера на вноските, да удължите срока на кредита, да обедините няколко по-малки кредит или да получите допълнителни средства. Рефинансирането на кредит е много полезна услуга, която цели да улесни изплащането на кредити към други финансови институции.
Направи запитване