Експертни решения и одит в агробизнеса

Инвестицията e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента. Свързана е със спестяването и се различава от потреблението. Включва се в много области на икономиката, като бизнес управлението и финансите независимо дали за домакинства, фирми или правителства. Инвестицията включва избор на индивид или организация (напр. пенсионен фонд) след анализ или обмисляне къде да се сложат или дадат парите дали в движимо или недвижимо имущество или финансов инструмент катсобственост, комодити, бондове, фючърси и др. Инвестицията идва с риска за загуба на принципалната сума (парите, които в началото са инвестирани или дадени като заем, на базата на която лихвата и възвръщенията са калкулирани). Инвестиция, която е направена без щателен анализ може да бъде високо рискова по отношение на притежателя на инвестицията, заради възможността за загуба от пари извън контрола на притежателя.
"Да инвестираш без предварителна подготовка, е като да играеш покер и никога да не поглеждаш картите." Peter Lynch
Направи запитване