Експертни решения и одит в агробизнеса

Какво представлява?
Импортният факторинг е обратнатния вариант на експортния факторинг. Това не е услуга, която директно се предоставя  на българските вносители. В този случай, може да се съдейства на вносителя, осигурявайки информация и контакти за фактори-кореспонденти в страната на износителя, за да може сделката да бъде инициирана от страна на износителя.         
За кого е? 
  • Компании в областта на производството, услугите и търговията.
  • Компании, които искат да получат по-дълги срокове на отложено плащане от своите доставчици.
	Импортен факторинг
Направи запитване