Експертни решения и одит в агробизнеса

Факторинг - Финансиране на фактуриКакво представлява?
Услугата Факторинг финансиране на фактури е комплексно финансово решение за малки и средни предприятия, което комбинира следните параметри: 
 • Финансиране на вземания с падеж от 15 до 120 дни;
 • Събиране и администриране на вземания;
 • Не изисква обезпечения
За кого е? 
 • Производители, търговци, доставчици на суровини и услуги;
 • Компании, които искат, или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти.
 • Компании, които искат да финансират своите оперативни/производствени нужди, въз основа на продажбите си на кредит.
Какви са ползите за доставчиците? 
 • Финансиране без нужда от допълнително обезпечение;
 • Реализация на повече продажби на база подобрената ликвидност;
 • Разграничаване на събирането на дълга от бизнес отношенията;
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга;
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности;
 • Администриране на документацията;
 • Възможност за реагиране при възникване на непредвидени разходи.
Какви са ползите за купувачите?
 • Възможност за по-дълги срокове на отложено плащане;
 • Работа с финансово осигурени доставчици, без риск от забавяне или неизпълнение на доставки поради ликвидни проблеми.
Направи запитване