Експертни решения и одит в агробизнеса

Семейните компании са по-слабо уязвими във времена на икономическа криза, защото собствениците имат по-висока мотивация за запазване на активите си в сравнение с назначените мениджъри.Освен това семейните компании стават все по-предпочитани работодатели – служителите чувстват по-голяма сигурност, когато знаят за кого точно работят, търсят и вече намират все повече възможности за развитие и растеж във фамилните компании.
Една компанията е предприятие от типа „фамилен бизнес”, ако:
  • Мнозинството от гласовете са притежание на реален собственик/ци, който е основал фирмата; притежание на реален собственик/ци, който е придобил дялов капитал от фирмата, или е притежание на техните брачни партньори, родители, деца или преки наследници на децата им;
  • Поне един представител на фамилията или рода участва в управлението или администрацията на компанията;
  • Листвани на борсата компании покриват критериите за фамилен бизнес, ако собственикът, който е създал или придобил компанията (с дялов капитал), или техните фамилии или техните потомци притежават 25% от правото на глас в съответствие с техния дялов капитал.
Направи запитване