Експертни решения и одит в агробизнеса

Какво представлява?
Услугата факторинг без регрес е финансово решение, което комбинира следните параметри:
 • Покритие на риска.
 • Финансиране на вземания без нужда от обезпечение.
 • Събиране и администриране на вземания.
 За кого е?
 • Компании в областта на производството, услугите и търговията.
 • Компании, които искат, или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти.
 • Компании, които искат да покрият риска от неплащане или неплатежоспособност на техните купувачи или такива, които вече използват продукти за застраховане на кредитния риск.
 • Компании, които искат да финансират своите оперативни/производствени нужди, въз основа на продажбите си на кредит.
 • Компании, които искат да оптимизират своите финансови съотношения и финансови разходи.
Какви са ползите за доставчиците?
 • Възможност да се работи на отложено плащане, без риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента.
 • Финансиране на производителния/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение.
 • Разграничаване на събирането на дълга от бизнес отношенията.
 • Подобряване на балансовите съотношения и кредитния оборот.
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга.
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности. 
 • Администриране на документацията.
Направи запитване