Експертни решения и одит в агробизнеса

FOREX

Консултации и менторство във FOREX търговията- най-големият и ликвиден   пазар в света
Предимства:
 • Сделки в диапазон до 500 млн. долара – обичаен обем. 
 • Котировките могат да се променят по 20 пъти в минута.
 • Най-търгуваните валутни двойки могат да се променят по 18 000 пъти на ден. 
 • Висока ликвидност – гарантира плавното движение на курса дори по време на криза. 
 • Търговия и реакция преди всички останали, непосредствено след като сте получили информацията
 • Маржин търговия - позволява осъществяването на сделки със суми, многократно превишаващи стартовия капитал. 
 • Паралелно търгуване на валути. Всяка позиция включва покупката на една валута и продажбата на друга. Липса на проблема  - низходящ тренд - 
 • Без ограничения – свободен и нерегулиран пазар, където цените се определят само от покупките и продажбите.
 Достъп до:
 • Международни финансови пазари
 • Акции
 • Опции  върху акции
 • Фючърси
 • Опции върху фючърси
Направи запитване