Експертни решения и одит в агробизнеса

Експортен факторингКакво представлява? 
 • 100% защита на кредитния риск
 • Финансиране на вземания без нужда от обезпечение. 
 • Събиране на вземания.
 • Условия на отложено плащане за купувачите.
 • Възможност за правно представителство.    
За кого е?
 • Компании в областта на производството, услугите и търговията.
 • Компании, които искат, или вече работят при условия на отложено плащане със своите чуждестранни клиенти.
 • Компании, които искат да покрият риска от неплащане или неплатежоспособност на техните купувачи или такива, които вече използват продукти за застраховане на кредитен риск.
 • Компании, които искат да оптимизират своите финансови съотношения и финансови разходи.  
Какви са ползите за доставчиците? 
 • Възможност да се работи на отложено плащане, без риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента.
 • Финансиране на производителния/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение.
 • Разграничаване на събирането на дълга от бизнес отношенията.
 • Подобряване на балансовите съотношения и кредитния оборот
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности.
 • Администриране на документацията. 
Направи запитване