Експертни решения и одит в агробизнеса

ЕС Програми„3V Solutions” предлага на своите клиенти – публични, бизнес организации и частни лица възможности за кандидатстване към различни  донорски международни и на Европейския съюз програми, съобразно основните спецификации и вида на техния бизнес.Коректната и усилена работа като консултантска компания  спомaгa за изграждането на обширна база с партньори във всяка прилежаща сфера. Положихме основите на успешни партньорства сред специалисти от различни сектори като енергийни и соларни компании, банкови институции, сдружения на архитекти, инженери и други браншови организации, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, общини  и проектантски фирми. Тази подкрепа е от изключително значение за вземането на креативни решения и разписването на проектопредложения увенчани с успех. При разработването на европейски проекти ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент, така че тя да бъде издържана в икономически, социален и финансов аспект. При тяхното изготвяне ние изхождаме стриктно от изискванията на контролните органи на съответната програма.

Европейски проекти и програми за фирми
Българският бизнес има изключително голям шанс да усвои значителна част от средствата за европейски проекти, предвидени за България в програмния период. Той е пряк бенефициент на средства от европейските фондове по няколко програми:
ОП "Конкурентоспособност", даваща възможност да се правят инвестиции в модернизация, технологично обновление, иновации и др. 
ОП "Развитие на човешките ресурси", даваща възможност за насърчаване създаването на нови работни места, повишаване производителността на труда и адаптивността на заетите, подобряване на качеството на образованието и обучението и др. 
Програма за развитие на селските райони, подпомагаща земеделски производители, както и малки и средни предприятия, извършващи дейност в селските общини в страната.
Използвайки нашите услуги Вие ще превърнете Вашата идея в конкретен, постижим и изпълним проект, подлежащ на финансиране.

ЕС проекти и програми за фирмиНие можем да:
  • Направим предварителна оценка на Вашия проект или бизнес идея;
  • Проучим как можете да финансирате Вашата идея или проект;
  • Създадем цялостна концепция и бизнес план;
  • Да подготвим перфектно цялата проектна документация;  
  • Да управляваме целият процес от А до Я;
Направи запитване