Експертни решения и одит в агробизнеса

Има много причини и ползи за  да се практикува данъчен аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:
 • Използване на външни/чужди компетенции
 • Трансфериране към дестинация на износ на определени рискове, спестяване на финансови средства
 • Повишаване на производителността и/или качеството, ликвидноста, освобождаване на ресурси на компанията за основните ѝ дейности
 • Гарантиране активи на  юридически и частни лица
 • Ниските нива на бюрокрация
 • Стабилна икономика - политически и финансово стабилен бизнес климат
 • Благоприятната данъчна среда - ниски или нулеви данъчни облекчения
 • Строги закони за поверителност и защита на личните данни
 • По-големи печалби на годишна база от капитал
 • Лични и фирмени оптимизации на данъци
 • Високи нива на защита на активите и данъчно планиране
 • Защита от съдебни дела и искове от кредитори 
 • Инвестиционно диверсификациране 
 • Благоприятни законодателства за компании
 • Ниски разходи за поддръжка и старт на нови компании
Целта на нашата компания е да помогне на клиентите да разширят бизнеса си на международните пазари. Големи предприятия като Microsoft, IBM и Wal-Mart са утвърдени фирми с финансови сметки в чужбина, което им позволява да растат в международен план.Частни лица, микро, малки и средни предприятия могат да използват едни и същи инструменти, за да си помогнат в достъпа по целия свят. Ние вярваме, че всички трябва да се възползват от данъчни облекчения, което е разумно, правилно и етично, когато са законно разрешени.
В епохата на компютъра, повече от всякога, много хора са загрижени друг да не навлезе в личният им живот. Това се отнася най-ваче за адвокати, работодател  служители, бивши съпрузи, бивши бизнес партньори, роднини и други.  
Бихте ли искали да имате сметки при пълна конфиденциалност и без достъп на горните натрапници? 
Бихте ли искали да имате възможност да инвестирате в високодоходоносни взаимни фондове и други финансови операции които не са на разположение във Вашата страна?
Бихте ли искали да имате престижа и доверието на основател на Вашата собствена международна компания? 
Бихте ли искали да разширите бизнеса си и да предлагате своите продукти или услуги на световен пазар, като в същото време, държите на поверителността?
В „3V Solutions” разполагаме с опитни експерти в областа на международните корпоративни услуги. Ние обслужваме клиенти, като им помагаме ефективно да организират своите международни компании, както и лично богатство.Кантората консултира и посредничи в установяването, регистрирането, администрирането и управлението международни компании. Предлагаме посредничество в създаването на компании, фондове, тръстове и фондации, съобразени със спецификата на клиента и предоставяне на всички административни и управленски услуги, които отговарят напълно на потребностите му. Ние сме експерти с богат опит в защита на активи, намаляване на данъчното задължение чрез корпоративни структури, преместване на активи, както и за създаване на структури за навлизане на различни чуждестранни пазари.

Юрисдикции

 

Еuropa

Austria

Cyprus Company

Cyprus Partnership

Denmark

Gibraltar

Ireland

Liechtenstein

Luxembourg

Malta

Netherlands

United Kingdom

Switzerland

 

North & South America

Anguilla

Antigua & Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

BVI

Canada

Cayman Islands

Costa Rica

Dominica

Panama

St.Lucia

St.Kitts & Nevis

St Vincent

Turks & Caicos

Uruguay

Delaware

Nevada

 

 

Asia & Pacific Rim

Cook Islands

Hong Kong

Labuan

Marshall Islands

New Zealand LTD

New Zealand LTC

Samoa

Singapore

Vanuatu

 

 

 

 

Africa & Middle East

Dubai (JAFZA)

Dubai (RAK)

Liberia

Mauritius

South Africa

Seychelles

 

 

Направи запитване