Експертни решения и одит в агробизнеса

Бизнес разузнаване

Успешното развитие на бизнеса в съвременни условия е невъзможно без познаване състоянието на заобикалящата бизнес-среда, оказваща непосредствено влияние върху успеха на стопанските организации. Познаването и информацията за конкурентите и партньорите, за тяхната надеждност, за техните планове и перспективи за развитие позволява от една страна, правилно да се определи стратегията за установяване на взаимоотношенията с тях, а от друга – своевременно да се коригират собствените бизнес-планове или дори да се промени направлението на бизнеса.

За ръководството на стопанските организации е от изключителна важност своевременната, изпреварваща информация за благонадеждността и авторитета на партньорите, за възможността им да влияят върху текущите интереси на организацията, за съществуващия потенциал и възможностите на конкурентите, за развиващите се събития в бизнес-средата и в предизвикващия интерес пазарен сегмент като цяло. Във връзка с това, вниманието на ръководството, трябва да бъде насочено както към събирането, анализа и разпространяването на информация за конкурентите и партньорите, направленията на техническите разработки, така и към правилното разпределяне на получената информация в самата стопанска организация, за нейното ефективно използване при удовлетворяване на собствените ú интереси. 
Направи запитване