Експертни решения и одит в агробизнеса

Анализи

Нашите  изследвания, проучвания и маркетингови консултантски инструменти допълват стратегиите за развитие и осъществяването на бизнес експертизите.
Ние ще подобрим способността Ви да:
  • Приоритизирате и да съсредоточите  маркетинговите дейности в ориентация към   печалба и сегментиране на купувачите.
  • Разработите  комуникационна стратегия, която да използва ключови допирни точки с купувачите
  • Увеличите  продажбите в специфични канали за търговия на дребно
  • Оптимизирате на електронната търговия ,уеб сайтове или други точки на    разпространение чрез идентифициране на нуждите на клиентите
Направи запитване